55 regio's
   

Op basis van het WoonOnderzoek Nederland zijn 55 regio's  samengesteld, waarover gedetailleerde informatie kan worden geven. De indeling gaat wat verder dan de standaardindelingen van het WoON. Deze tellen 
40 COROP-gebieden en 31 woningmarktgebieden. Door deze te combineren (en door soms rekening te houden met de grootte van de gemeente) zijn de 55 regio's van WoONingmarkt samengesteld.

Bij het samenstellen van de regio's is het uitgangspunt gehanteerd dat deze minimaal 500 respondenten moet bevatten. Dit is iets minder dan het aantal van 600, waarvan het CBS uitgaat. Hierdoor kunnen de betrouwbaarheidsmarges iets ruimer zijn dan bij de oorspronkelijke indeling.

Klik op een gebied om uw basisregio te selecteren.