Nederland
Huishoudens      
       
Leeftijden (huishoudens) Aantal Perc.
 
       
tot 25 jaar 201.720 3%          
25-34 jaar 1.128.120 15%          
35-44 jaar 1.202.830 16%          
45-54 jaar 1.531.560 21%          
55-64 jaar 1.374.670 18%          
65-74 jaar 1.135.600 15%          
75-plus 889.050 12%          
Totaal 7.471.020 100%          
               
     
 
       
Leeftijden huur en koop Aantal Perc.          
in koopwoning              
tot 30 jaar 590.210 8%          
30-50 jaar 1.867.760 25%          
50-65 jaar 1.598.800 21%          
65-plus 410.910 6%          
in huurwoning -            
tot 30 jaar 747.100 10%          
30-50 jaar 866.640 12%          
50-65 jaar 911.460 12%          
65-plus 485.620 7%          
Totaal 7.471.020 100%          
               
     
 
       
Huishoudensgrootte Aantal Perc.          
een persoon 2.704.510 36%          
twee personen 2.540.150 34%          
drie personen 896.520 12%          
vier personen 933.880 13%          
vijf personen 403.440 5%          
zes en meer personen - 0%          
Totaal 7.471.020 100%          
               
               
Grootte in huur en koop Aantal Perc.
 
       
in koopwoning              
een persoon 1.016.060 14%          
twee personen 1.725.810 23%          
drie en meer personen 1.725.810 23%          
in huurwoning -            
een persoon 1.688.450 23%          
twee personen 814.340 11%          
drie en meer personen 508.030 7%          
Totaal 7.471.020 100%          
               
     
 
       
Inkomens Aantal Perc.          
beneden modaal 2.764.280 37%          
tot 1,5 keer modaal 1.561.440 21%          
tot 2 keer modaal 1.187.890 16%          
tot 3 keer modaal 1.240.190 17%          
> 3 keer modaal 724.690 10%          
Totaal 7.471.020 100%          
               
               
     
 
       
Inkomens huur en koop Aantal Perc.          
in koopwoning              
beneden modaal 702.280 9%          
tot 2x modaal 1.987.290 27%          
> 2x modaal 1.770.630 24%          
in huurwoning              
beneden modaal 2.054.530 28%          
tot 2x modaal 754.570 10%          
> 2x modaal 194.250 3%          
Totaal 7.471.020 100%          
     
 
       
               
Vermogen (= bezittingen minus (hypotheek)schulden)          
in huurwoning 43.582          
in koopwoning 358.843          
Totaal 231.750          
               
               
Scheefheid huursector Aantal Perc.          
dure scheefheid 345.751 12%          
geen scheefheid 2.191.760 73%          
goedkope scheefheid 469.019 16%          
Totaal 3.006.530 100%