Nederland
Vraag en aanbod  
       
Actuele vraag en aanbod (actief in de markt) per type      
  VRAAG     AANBOD     SALDO
    door-   door- woningmarkt- vertrek-  
  starters stromers vestigers stromers verlaters kers saldo
koop eengezins              
tot 250.000 72.460 157.070 39.710 148.520 14.390 36.180 -70.150
tot 300.000 9.270 66.870 11.750 52.100 3.080 13.860 -18.840
> 300.000 16.010 159.400 37.590 117.410 10.470 31.720 -53.400
koop meergezins              
tot 250.000 55.610 58.320 22.790 46.650 2.700 16.920 -70.450
tot 300.000 4.630 18.660 3.760 4.670 - 2.580 -19.810
> 300.000 6.320 33.440 4.930 11.660 900 7.050 -25.080
Totaal koop 164.290 493.760 120.530 381.010 31.540 108.310 -257.720
huur eengezins              
tot 618 32.860 49.760 15.510 76.200 8.410 20.210 6.690
618-711 12.220 37.320 3.990 20.220 2.180 9.400 -21.740
> 711 12.220 17.880 12.920 38.100 2.630 12.690 10.400
huur meergezins              
tot 618 133.960 97.200 42.760 167.180 12.850 54.740 -39.150
618-711 34.540 44.320 7.750 27.220 830 7.280 -51.290
> 711 30.750 36.550 31.720 66.870 5.840 22.320 -3.980
Totaal huur 256.550 283.040 114.660 395.790 32.760 126.640 -99.060
Totaal 421.270 777.580 234.950 777.580 64.230 234.950 -357.040
               
               
Actuele tekorten en overschotten (actief in de markt)      
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Leeftijden van de vragers            
  starters doorstromers totaal
  aantal perc. aantal perc. aantal perc.  
tot 30 jaar 343.160 81% 212.910 27% 541.878 45%  
30-50 jaar 52.500 12% 344.820 44% 406.408 34%  
50-65 jaar 23.050 5% 185.140 24% 213.394 18%  
65-plus 2.560 1% 34.710 4% 38.363 3%  
totaal 421.270 100% 777.580 100% 1.200.043 100%  
               
               
Inkomens van de vragers            
  starters doorstromers totaal
  aantal perc. aantal perc. aantal perc.  
tot modaal 125.480 30% 262.660 34% 389.624 32%  
1-2x modaal 108.840 26% 290.440 37% 402.812 34%  
> 2x modaal 185.670 44% 223.320 29% 405.209 34%  
totaal 421.270 100% 777.580 100% 1.200.043 100%  
               
               
Totale vraag en aanbod per type (ongeacht of men actief is in de markt)    
  VRAAG     AANBOD     SALDO
    door-   door- woningmarkt- vertrek-  
  starters stromers vestigers stromers verlaters kers saldo
koop eengezins              
tot 250.000 72.460 161.740 77.577 167.180 11.750 70.681 -26.600
tot 300.000 10.530 60.650 22.955 51.320 3.600 27.077 -34.120
> 300.000 14.740 129.080 73.436 110.420 9.760 61.968 4.320
koop meergezins - - - - - - -
tot 250.000 53.500 69.980 44.522 49.760 4.170 33.055 -55.450
tot 300.000 5.060 19.440 7.346 5.440 320 5.040 -34.470
> 300.000 5.480 30.330 9.631 10.890 1.160 13.773 -24.700
Totaal koop 161.770 471.210 235.467 395.010 30.770 211.594 -171.020
huur eengezins              
tot 618 33.700 52.100 30.300 79.310 8.670 39.482 16.520
618-711 10.950 29.550 7.795 19.440 1.730 18.364 -85.110
> 711 13.060 18.660 25.240 33.440 2.500 24.791 -2.360
huur meergezins - - - - - - -
tot 618 136.070 117.410 83.536 166.400 13.870 106.940 -31.860
618-711 32.440 42.770 15.140 25.660 1.930 14.222 -144.180
> 711 33.280 47.430 61.968 57.540 4.750 43.604 -130.260
Totaal huur 259.500 307.920 223.999 381.790 33.460 247.404 -377.250
Totaal 866.050 1.489.830 458.998 1.686.610 222.280 458.998 -446.990
               
               
Actuele tekorten en overschotten (ongeacht of men actief is in de markt)