Nederland  
Woningen    
     
 
Prijsklassen van woningen    
  Aantal Perc.  
koopwoningen      
tot € 200.000     1.321.490 30%  
tot € 250.000        897.360 20%  
tot € 300.000        674.140 15%  
> € 300.000     1.571.500 35%  
totaal koop     4.464.490 100%  
huurwoningen      
tot € 417        444.970 15%  
€ 417-640     1.659.610 55%  
€ 640-711        363.790 12%  
> € 711        538.170 18%  
totaal huur     3.006.530 100%  
totaal     7.471.020 100%  
                   
Woningtype Aantal Perc.  
vrijstaand     1.083.300 15%  
twee onder een kap        963.760 13%  
hoekwoning        896.520 12%  
tussenwoning     2.091.890 28%  
etagewoning     2.428.080 33%  
totaal     7.471.020 100%  
       
                   
Type en grootte Aantal Perc.              
eengezins 1-3 kmrs        485.620 7%  
eengezins 4 kmrs     1.643.620 22%  
eengezins 5+ kmrs     2.906.230 39%  
meergezins 1-3 kmrs     1.785.570 24%  
meergezins  4+kmrs        642.510 9%  
totaal     7.471.020 100%  
       
       
       
                   
Woningytype, eigendom en bouwperiode
 
           
  eenge- meerge-              
koop zins zins              
tot 1960     1.016.060       209.189              
1960-2000     2.218.890       298.841              
vanaf 2000        560.330       156.891              
                   
huur                  
tot 1960        358.610       493.087              
1960-2000        769.520       971.233              
vanaf 2000        119.540       291.370              
 totaal      5.042.940    2.420.610              
                   
                   
Ouderenwoningen Aantal Perc.   Geschikte woningen voor ouderen    
ouderenwoning koop          82.180 1%   De geschiktheid van woningen voor ouderen is in het WoON
ouderenwoning huur        395.960 5%   onderzoek Nederland bepaald op basis van de enquκte.
niet voor ouderen     6.992.870 94%   Meer gedetailleerde informatie uit het BAG is te vinden op 
totaal     7.471.020 100%   www.geroscoop.nl.        
                   
 Woonlasten                   
 Koop           Huur         
 Bruto woonlasten     € 935       Bruto huur      € 605
 Netto woonlasten     € 755       Netto huur      € 510
 Kosten electriciteit     € 85       Kosten electriciteit    € 65
 Kosten gas     € 105       Kosten gas      € 80
 Woonlasten gemeente   € 35       Woonlasten gemeente    € 35
 Totale woonlasten per maand   € 990       Totale woonlasten per maand  € 685
                   
 Bruto inkomen (huishouden)   € 76755       Bruto inkomen (huishouden)  € 36625
 Besteedbaar inkomen (huish.)   € 52465       Besteedbaar inkomen (huish.)  € 27430
 Netto koopquote    20,9%      Netto huurquote      25,3%